Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання

logo

  • Лабораторія сучасних інформаційних технологій навчання працює на передньому краї сучасної психолого-педагогічної науки, досліджує психологічні проблеми проектування і використання комп'ютерних навчальних систем. Лабораторію було створено в 1972 році з ініціативи академіків В.М. Глушкова і Г.С. Костюка на базі дослідницької групи, яка спільно із співробітниками Інституту кібернетики АН УРСР розробляла проблему підготовки непрофесійних користувачів ЕОМ. Фундатором лабораторії та її незмінним завідувачем з 1972 по 1995 рр. був доктор психологічних наук Юхим Ізрайлевич Машбиць. Під його керівництвом була підготовлена серія посібників для користувачів, створена мова програмування РЯОД, яка набула широкого розповсюдження в Україні і за кордоном. Нині лабораторією керує доктор психологічних наук Марина Лазарівна Смульсон.

Пропустить доступные курсы

Доступные курсы

Курс призначений для формування суб'єктної активності у дорослих, що передбачає розвиток її основних компонентів - вмотивованості, самостійності, свободи вибору, відповідальності, критичного мислення, ініціативності, самореалізації, прогностичності мислення, цілепокладанню тощо. Успішне завершення курсу дозволить підвищити ефективність саморозвитку, збільшити самоконтроль та впевненість в собі; розвинути громадянську позицію; осмислити свої життєві цінності та цілі; досягти емоційної стабільності.

Автор курса: Дмитро Сергійович Мещеряков (кандидат психологічних наук, молодший науковий співробітник лабораторії сучасних інформаційних технологій навчання Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України)

Для проходження курсу необхідна реєстрація на сайті (реєструючись, Ви даєте згоду на обробку персональних даних), або, як альтернатива, можна використати гостьовий доступ:

CV01UxKPoaP4KnTazQ0HqJe0wZM0rSRP   

(пароль до гостьового доступу)

Дорогие друзья, приветствуем Вас  на курсе о разрешении конфликтов "Конфликт? Добро пожаловать!".

Курс задуман на оригинальной основе, пусть не очень  новой, но всегда вызывающей интерес!

Итак, Ваше ознакомление   с  миром конфликта  пройдет в форме просмотра пьесы, где главный герой – такой «ужасный» Конфликт.   Вы пройдете сквозь историю возникновения науки о конфликтах  - конфликтологии, мы поговорим об исследователях конфликтов, разберем основные понятия, стратегии поведения в конфликте, проведем некоторые измерения, отследим изменения.

Мы будем представлять материал, по возможности,  в легкой, образной, доступной для восприятия форме, привлекая знакомых нам всем с детства героев книг, кинофильмов, мультиков.

И самое главное. Основной  целью курса мы считаем формирование у тех, кто отважно пройдет через все эпизоды курса, не просто спокойного отношения к конфликтам, а живого и вполне осознанного интереса к конфликтам в своей жизни.

Вам любопытно?   Хотите больше узнать о конфликтах и о том, как эффективно их разрешать с пользой для себя и даже для других?  

Тогда вперед!

Авторы курса: Марина Смульсон (академик НАПН Украины, профессор, доктор психологических наук, заведующая лабораторией современных информационных технологий обучения Института психологии имени Г. С. Костюка НАПН Украины), Татьяна Корниенко, Елена Иванова  - сотрудники лаборатории

Программирование: инженер-программист Александр Павловец

Администраторы: Елена Иванова

Автор курса: Максим Назар (старший научный сотрудник, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории современных информационных технологий обучения Института психологии имени Г.С. Костюка, ведущий тренинговых программ, коуч, практикующий психолог)

Программирование: инженер-программист Александр Павловец

Администратор: Дмитрий Мещеряков

Автор курса:  Павел  Дитюк (старший научный сотрудник лаборатории Новых информационных технологий обучения Института психологии имени Г. С. Костюка)

Программирование: инженер-программист Александр Павловец

Администратор: Елена Иванова

Автор курса: Ирина Коваленко-Кобылянская (кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории Новых информационных технологий обучения Института психологии имени Г. С. Костюка)

Программирование: инженер-программист Александр Павловец

 

Автор курса: Марина Смульсон (академик НАПН Украины, профессор, доктор психологических наук, заведующая лабораторией современных информационных технологий обучения Института психологии имени Г. С. Костюка)

Программирование: инженер-программист Александр Павловец

Администраторы: Елена Иванова